ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ

  Кукурудза - однорічна трав'яниста рослина, що досягає висоти 3 м. В Україні вирощують кукурудзу переважно як кормову і         технічну культуру, а також на корм худобі.

  За площею посівів кукурудза займає третє місце, на неї доводиться майже 15% валового збору зерна. Це досить урожайна,   посухостійка, з високою кормовою цінністю культура, найкращі умови для вирощування якої розташовані в північних і         центральних степових районах України, а також на деяких ділянках лісостепової зони (Закарпатська і Чернівецька області).

 Проте з урахуванням нинішньої ринкової економіки, подорожчанням ГЗМ і засобів захисту рослин для кожного господарства   одним з визначальних чинників що до ухвалення рішення про вирощування кукурудзи, є економічна сторона питання -   передусім, окупність вкладень і собівартість отримуваного урожаю.

 

Для забезпечення максимальної рентабельності вирощування кукурудзи необхідно, перш за все, застосування комплексного  підходу, який включає низку заходів:

- підготовка ґрунту під сівбу;

- ретельний підбір насінного матеріалу; 

- вибір оптимального варіанту для організованої і своєчасної боротьби з бур'янами і шкідниками за допомогою засобів захисту рослин;

- якісне прибирання кукурудзи із застосуванням сучасної техніки.

Кукурудза не вередлива до попередників, проте краще всього росте після озимини, зернобобових, цукрових і кормових буряків, гречки, картоплі, її можна вирощувати як монокультуру. Можливе беззмінне вирощування на чорноземах, за умови щорічного внесення як органічних, так і мінеральних добрив, упродовж 6-10 років, а на менш родючих ґрунтах - 3-5 років. Не слід сіяти кукурудзу після проса, щоб запобігти поширенню загального шкідника - кукурудзяного метелика.

Для отримання дружних сходів, формування посівів, що вирівнюються, необхідно підібрати якісне насіння гібридів (посилання на сайт), рекомендованих для тієї або іншої зони. Зазвичай сортування, калібрування і інкрустацію насіння гібридів готують на підприємствах з підготовки насіння. Насіння на висів повинне мати схожість до 95%, а енергію проростання - до 90%.

Для забезпечення біологічної потреби кукурудзи в теплових ресурсах в період "посів - повна стиглість зерна" необхідно враховувати агрокліматичні умови при виборі гібридів : для Степової зони переважно гібриди від ранньо-стиглої (ФАО 100-199) до середньо-пізньої (ФАО 400-499) групи стиглості, Лісостепової зони - для гібридів від ранньо-стиглої (ФАО 100-199) до середньо-стиглої (ФАО 300-399) груп, а Полісся - лише для гібридів культури скоростиглих біотипів (ФАО 100-299).

Для протравлення насіння кукурудзи, безпосередньо перед посівом,  використовують такі, протруйники насіння як Вітавакс (Рекорд), Максим XL, Круїзер, Гаучо. Ці препарати не лише захищають кореневу систему молодих рослин кукурудзи від ґрунтових шкідників, але й в певний період - надземні частини від гризучих комах.

Кукурудза є теплолюбною рослиною, зі сходами, які повільно розвиваються, тому більш інших страждають від засміченості. Висока засміченість у посівах кукурудзи, особливо на ранньому етапі розвитку, може привести до значного уповільнення зростання і збільшення маси кореневої системи. Щоб отримати хороший урожай, вкрай важливо, провести своєчасну обробку культури.

Для боротьби з небажаною рослинністю в посівах кукурудзи застосовують хімічні препарати, які підрозділяються на препарати суцільної і селективної дії.

Речовини суцільної, ґрунтової дії здатні пригнічувати або знищувати усі рослини і застосовуються на ділянках вільних від культурних рослин у випадках:

- передпосівної обробки поля з метою недопущення появи і подальшого зростання бур’янів;

 - ранньої післяпосівної обробки перед появою сходів агро культури;

 - післяпосівної обробки водночас з захистом рослини;

 - поперед жнивної обробки для забезпечення десикації агро культури і бур’яну;

 - післяжнивної обробки для пригнічення зростання і розвитку багаторічних бур’янів.

Що стосується кукурудзи, зазвичай застосовують такі препарати як: Харнес, Кратос, Основа (ґрунтовий гербіцид для контролю за однорічними злаковими бур'янами і широким спектром однорічних дводольних бур'янів), Дуал Голд (селективний досходовий гербіцид, ефективний проти основних однодольних і деяких дводольних бур'янів), Гезагард (знищує однорічні дводольні і злакові бур'яни), Варяг (проти однорічних злакових та деяких однорічних дводольних бур'янів). Для десикації кукурудзи застосовують Раундап (рекомендована норма витрати 2,4л/Га), Реглон супер, Диквалан

Речовини селективної або вибіркової дії знищують тільки бур'яни і абсолютно безпечні для оброблюваних культур.

Найбільш популярні гербіциди для кукурудзи:

- Базагран – знищення однорічних дводольних бур'янів, у тому числі стійких до 2,4-Д і МЦПА у фазі 3-5 листків культури;

- Базіс - контроль однорічних (плоскуха, щетинник), а також багаторічних смітних злакових рослин (пирій повзучий, гумай), і дводольних бур'янів (підмаренник чіпкий, щавель (види), лобода біла, осот (види) і інші);

- Диален Супер (Дикамба форте) - однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, у тому числі стійкі до 2,4-Д і МЦПА;

- Диканит - однорічні, багаторічні дводольні бур'яни і бур'яни стійкі до 2,4-Д і МЦПА;

Елюміс - однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни. Поєднання двох діючих речовин забезпечує контроль найпроблемніших бур'янів, таких як-ваточник сирійський, пирій, щавель кінський, гірчак (види), осоти (види);

- Майстер - визнаний професіонал у захисті кукурудзи від однорічних і багаторічних широколистих та злакових бур'янів;

- Мілагро (Солцин, Приоритет) - однорічні і багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни, високоефективний страховий гербіцид, що знищує навіть злісні багаторічні бур'яни, наприклад, пирій, а також пригнічує розвиток осотів за умови обробки їх у фазі розетки;

- Пріма (Агент, Баал БТ, Балерина, Дисулам, Прайм) - проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів, у тому числі стійких до 2,4-Д, ефективний водночас прoти пoдмaрeнникa ціпкoгo та різноманітних видів ромашки та oсoту;

- Тітус - проти широкого спектру бур'янів: злакових (щетинник, пирій, гумай, плоскуха звичайна, мишача і інші), проти основних дводольних і широколистяних бур'янів;

- Хармоні - однолітні дводольні та широколистяні бур'яни у тому числі стійких до 2,4-Д;

- Тітус + Хармоні + Тренд 90 – комплексна ефективна дія проти злакових, дводольних і широколистяних бур'янів.

Слід пам'ятати, що правильно розрахована норма витрати на оброблювану площу, рівномірний розподіл, врахування погодних умов допоможе добитися максимальної ефективності дії препарату.

Для боротьби з шкідниками кукурудзи (шведська муха, дротяники, стебловий метелик) застосовують інсектициди типу Карате Зеон (Антигусень, Циркуль, Лок 5), Кораген.